HEM

Kvarnboängar Odlarförening

VÄLKOMMEN HIT

Kvarnboängar odlarförening är en ideell förening som startades vintern 2007/2008. Odlingsområdet ligger på ängen vid Naturstensparken, ett stenkast från ICA Maxi Stenhagen. Marken arrenderar vi av Uppsala Kommun.


På området finns 72 odlingslotter på vardera cirka 60 kvadratmeter. Två gånger om året, vår och höst, träffas vi för att tillsammans ta hand om de gemensamma ytorna. Dessa träffar avslutas med kaffe och korvgrillning.


Kölista

Du som vill börja odla hos oss, eller medlemmar som vill byta lott, får ställa sig i kö. De lotter som blir lediga fördelas strikt efter vår kölista. Vi ger inga förturer. Ibland kan det dock hända att vi måste fråga person 2 eller 3 på listan, helt enkelt eftersom den som står som nummer 1 inte svarar på mejl. Står du på kölistan, tänk på att det är viktigt att vi alltid har en uppdaterad och aktiv e-postadress till dig.


Aktuell kösituation

26 stycken står nu i kö. 


FÖR MEDLEMMAR

Betalning av arrende

Senast sista februari ska arrendeavgiften vara betald till bankgironummer 5000-6659.
Titta på kartan för att se vilken avgift som gäller för just din lott. Länk till kartan

Årsmöte

I mars är det årsmöte. Årsmötet är det bästa forumet för att påverka föreningens
verksamhet. Alla medlemmar har möjlighet att lämna förslag, motioner och frågor. Du
kan också påverka styrelsens sammansättning. På grund av Covid-19 och de regler
som gäller kring pandemin kommer mötet sannolikt att hållas digitalt. Information om
årsmötet kommer att skickas ut till medlemmarna.

Växthusens nedtagning

Alla växthus togs ned inför vintern. Något meddelande från kommunen har inte
kommit om att de inspekterat eller att de har några anmärkningar.

Extradebitering av avgift för frånvaro vid städdag/ej genomförd städuppgift

I enlighet med vad som beslutades vid förra årsmötet kommer de som inte deltagit
vid städdag/fullgjort sin städuppgift och meddelat styrelsen att nu debiteras en avgift
på 500 kr/tillfälle.

Inbrott i redskapsboden

Det har varit inbrott i redskapsboden. Inget verkar vara stulet och dörrfodret som
slitits slåss har lagats.

Synpunkter/frågor

Har du synpunkter eller frågor så är du varmt välkommen att kontakta styrelsen!


Glöm inte bort att vi har böcker till utlåning! Gå in under ”Bibliotek” och meddela biblioteksansvarig om du är intresserad av någon bok!


/Styrelsen

AKTUELLT/NYHETER

FACEBOOK

Kvarnboängar odlarförening har en facebook-grupp som du hittar här.